Follow Calm Cloud:

  • Instagram Icon
  • Facebook Icon
  • Twitter Icon

© 2019 Calm Cloud | All Rights Reserved | Privacy Policy | Terms of Use

Am Siwan Reynolds

(Prif Weithredwr a ymarferydd myfyrdod)

Hoffem gynnig i chi grynodeb byr o’r rheswm nes i gofleidio’r arfer o fyfyrio.

Dechreuodd fy stori pan ges i fy ddiagnosio gyda epilepsi. Roedd y trawiadau sy’n gysylltiedig ag epilepsi yn gwneud bywyd yn anodd. Gan fod y meddigyniaeth gwrth epilepsi yn achosi blinder a cholli cof roedd rhaid i mi ddarganfod  ffordd arall o leihau y trawiadau.  Yn dilyn ymchwil des i o hyd i erthygl oedd yn awgrymu byddai myfyrio yn gymorth. Fe wnaeth hyn fy ysbrydoli i fyfyrio am ugain munud bob nos.

Ar ôl pedwar mis wnaeth fy mywyd newid yn llwyr. Bu lleihad yn nifer y trawiadau a bu cynnydd yn fy egni corfforol. Gwellodd fy nghof a chynyddodd fy ngraddau yn y brifysgol. Roeddwn wedi dod yn berson hapusach ac yn fwy hyderus i enwi dim ond rhai agweddau positif o fyfyrdodi!

Des i i’r casgliad ddylai pawb brofi y newidiadau syfrdanol yma ddaw yn sgil myfyrdodi, felly cefais fy hyfforddi gan yr Ysgol Myfyrdodi Brydeinig a nawr rwy wedi cymhwysu fel ymarferydd myfyrdod.